Solid Waste Management Network in Vietnam

Refresh Print   export
  * Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thủ đô Hà Nội (Association of Nature & Environment Protection in Ha Noi)   04.37716125 / 04.38254179 Hà Nội      
| | | . . .
  * Khoa Kỹ thuật môi trường Đại học Xây dựng (Environment & Technology Division – University of Civil Engineering ) dhxaydung@nuce.edu.vn 04.38691830/04.38691684 Hà Nội      
| | | . . .
  * Khoa môi trường-trường Đại học tự nhiên- ĐHQG Hà Nội (Environmental Division – University of Natural Sciences – Ha Noi National University ) dhkhtnhn@vnn.vn 04.38584995/04.35582872 Hà Nội      
| | | . . .
  * Khoa môi trường-trường Đại học tự nhiên- ĐHQG Thành phố HCM (Environmental Divison - University of Natural Sciences - HCM City National University   08.38304379/08.38355276 TP Ho Chi Minh      
| | | . . .
  * Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng-Cty cổ phần phát triển công nghệ và tư vấn đầu tư Đà Nẵng (Center for Da Nang Environment & Technology – Da Nang Investment Consultanting & Technology Improving Joint-stock )   0511.823515/0511.824120 TP Đà Nẵng      
| | | . . .
  * Trung tâm công nghệ xử lý môi trường-Bộ tư lệnh hóa học-Bộ quốc phòng (Center for Technology & Environment Treatment – High Command of Chemistry – Ministry of Defence)   04.37532773/04.37532773 Hà Nội      
| | | . . .
   ___recovered_168931 [ v ] ___recovered_168932 [ v ] ___recovered_168933 [ v ] ___recovered_168935 [ v ] ___recovered_168936 [ v ] ___recovered_168937 [ v ] ___recovered_168938 [ v ]   
Select: 1-6, None
1-6 of 6 items   per page: 50 100 all    
close x

More options coming soon

loading...
close x

Track Changes

Keep up to date

RSS Updates: RSS

Publish:

Share this application

About this list:
No Description Available Yet

Comments: